Mesttransport

Als intermediair bemiddelen wij in de aan- en afvoer van vaste- en vloeibare meststoffen op verantwoorde wijze en zijn we actief in het transporteren en aanwenden van de meststoffen.

Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving hebben onze tankopleggers beschikking over een geijkt weegsysteem, fraudebestendig monsterapparatuur en een AGR/GPS systeem. Tevens werken wij vanaf 1 januari 2023 met het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Transport van meststoffen:

  • Wegen en bemonsteren
  • Boer-boer transport
  • Eigen vervoer
  • Transport naar opslagen
  • Overpompen

Snelle verwerking

Om nauwkeurig en snel inzicht te krijgen in de vervoerde meststoffen werken wij met een speciaal softwareprogramma voor de planning en verwerking. De voordelen hiervan zijn onder andere:

  • Snelle verwerking van de rVDM, monsters worden vlot naar het laboratorium verzonden
  • Op elk moment een duidelijk overzicht van de geleverde en opgehaalde mest met bijbehorende analyses
  • Hoeveelheid mest in opslag is met bijbehorende analyses
  • Welke chauffeur, voertuig, tijdstip en meststof vervoerd is.

rVDM

Het is verplicht (behalve bij eigen vervoer) om een vervoersbewijs dierlijke mest via het nieuwe rVDM systeem te regelen. Dit is de vervanger van het regulier Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM). Met dit systeem wordt het mestvervoer realtime en digitaal aangemeld. Wij werken met eVDM van Rovecom. Dit systeem is gekoppeld aan e-Cert.nl, het systeem van RVO waarin wij alle transporten melden, gegevens noteren en meldingen doen voor het rVDM. Waar we voorheen werkten met machtigingen en (digitale) handtekeningen op het vervoersbewijs, dinen leverancier en afnemer binnen 7 dagen na het uitvoeren van de transporten de rVDM te bevestigen. Hoe dit werkt, leest u hier.