Mesttransport

Als intermediair bemiddelen wij in de aan- en afvoer van vaste- en vloeibare meststoffen op verantwoorde wijze en zijn we actief in het transporteren en aanwenden van de meststoffen.

Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving hebben onze tankopleggers beschikking over een geijkt weegsysteem, fraudebestendig monsterapparatuur en een AGR/GPS systeem.

Transport van meststoffen:

  • Wegen en bemonsteren
  • Boer-boer transport
  • Eigen vervoer
  • Transport naar opslagen
  • Overpompen

Snelle verwerking

Om nauwkeurig en snel inzicht te krijgen in de vervoerde meststoffen werken wij met een speciaal softwareprogramma voor de planning en verwerking. De voordelen hiervan zijn onder andere:

  • Snelle verwerking van de mestbonnen, monsters worden vlot naar het laboratorium verzonden.
  • Op elk moment een duidelijk overzicht van de geleverde en opgehaalde mest met bijbehorende analyses.
  • Hoeveelheid mest in opslag is met bijbehorende analyses.
  • Welke chauffeur, voertuig, tijdstip en meststof vervoerd is.
  • Resultaten van de monsters (fosfaat, stikstof en kali) worden na analyse direct digitaal verstuurd naar RVO.