Waarborgen kwaliteit

Luimstra Loon- Grondverzet en Transportbedrijf is in het bezit van de volgende certificaten:

 • ISO 9001
 • VCA
 • GMP + Transport (B4)
 • BRL 9335 (certificering grondbank)
 • COPrestatieladder – niveau 5
 • SBB (erkend leerbedrijf bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Door volgens de ISO 9001 methodiek te werken zijn wij constant bezig om de kwaliteit te verbeteren. De norm legt daarbij de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortvloeiende kwaliteitszorg. Kort gezegd; ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt.’

Certificaat ISO 9001

VCA

Met ons VCA-certificaat wordt aangegeven dat we veilig en gezond werken met daarbij oog voor het milieu en onze medewerkers. VCA staat dan ook voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het certificaat is afgegeven omdat wij voldoen aan:

 • VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Certificaat VCA

GMP+ certificaat – B4

GMP staat voor Good Manufacturing / Managing Practice. Om aan diervoederbedrijven en grondstoffenhandelaren te kunnen leveren zijn wij in het bezit van GMP+ certificaat Transport (B4). Hiermee waarborgen we de voedselveiligheid en voldoen we aan de wettelijke voorschriften en bovenwettelijke eisen.

Certificaat GMP Luimstra Transport

BRL 9335

BRL 9335 certificering staat voor het samenvoegen en beheren van grond en grondstromen op eigen terrein. Als ook de kwalificatie van partijen grond, baggerspecie en grondstromen conform het besluit bodemkwaliteit. De werkzaamheden om te komen tot een certificering bestaan uit:

 • Het opzetten van een systeem dat de handelingen op het gebied van onder andere grondkeuringen, prijsopgaven, grondtransactie transparant, effectief en efficiënt zijn.
 • Aanleveren van een toetsingsprogramma voor het toetsen van grond
 • Invoeren van het BRL 9335 systeem in de bedrijfsvoering
 • Zorgdragen voor de certificering conform de BRL 9335 voor de grondbank activiteiten (o.a. aanvragen offertes, audits en overige werkzaamheden die in het kader van de certificering dienen te worden uitgevoerd).

Certificaat BRL 9335

Prestatieladder CO2

De CO2-prestatieladder is een instrument die bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-emissie. Sinds mei 2016 zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3 en sinds 2022 zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 5 (hoogste niveau). Waarmee we laten zien actief bezig te zijn met het milieu.

Ontdek onze CO2 maatregelen