Bentoniet

Met moderne tankwagens en containerauto’s, inclusief vloeistofdichte containers, vervoeren we, conform de huidige wet- en regelgeving, zuiveringsslib, boorslib/bentoniet en dikke fractie (cutting). Vanuit verschillende boorlocaties uit het gehele land worden de afvalstoffen naar erkende verwerkers of onze eigen grondbank gebracht.

Mogelijke opties transport & opslag:

  • Transport boorslib variërend van 1 m³ tot bijvoorbeeld 10.000 m³.
  • Bentoniet kan worden ingenomen tot en met klasse industrie.
  • Tijdelijke opslag op locatie van bentoniet & dikke fractie (cutting).
  • Vloeibaar zuiveringsslib uitzetten in de landbouw.

Ieder transport heeft een begeleidingsbrief inclusief VIHB-nummer. VIHB staat voor ‘Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar’ en is verplicht wanneer wij in Nederland bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren en inzamelen.

Wij zijn uw sparringpartner wanneer uw afval snel en efficiënt moet worden afgevoerd.

Slib

Slib, ook wel bekend als modderige grond, is afzetting op de bodem van in water aanwezige vaste deeltjes. Waar de stroomsnelheid afneemt slaan de deeltjes als een soort klei neer op de bodem. Slib van natuurlijke oorsprong geeft meestal een vruchtbare bodem.

Zo kunnen we ook boorslib ophalen variërend van 1 m3 tot bijvoorbeeld 10.000 m3.

Tevens hebben we de mogelijkheid om vloeibaar zuiveringsslib uit te zetten in de landbouw. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website op de pagina zuivelmest.