Uitgraven fundering en aanleg tuin

InterFaca laat hout leven! Met de robuuste, moderne, warme en stijvolle uitstraling van hun nieuwe pand te Drachten kunnen ze nog beter hun klanten inspireren en adviseren.

Wij hebben de grondwerkzaamheden uitgevoerd vanaf het begin tot het einde. Dus naast het uitgraven van het pand hebben we ook de grondwerkzaamheden voor de bestrating en tuin uitgevoerd. Tevens hebben we de begeleiding van de tuin en bestrating gedaan. Het is een mooi en strak geheel geworden dat recht doet aan het pand.

Leuk om zowel bij de start van dit project als bij de afrondende werkzaamheden betrokken te zijn!