Natuurvriendelijke oever en baggerdepot

In november 2021 hebben wij in opdracht van Wetterskip Fryslan een natuurvriendelijke oever aangelegd op een perceel van circa 5 hectare te Doezum. Naast de oeverconstructie hebben we hier ook een baggerdepot gerealiseerd. De teelaarde is van het perceel afgegraven en in de grondwallen rondom het depot gebruikt. Dit alles vond plaats in het kader van het “Schoon water en droge voeten voor de omgeving”-initiatief.

In totaal is er ongeveer 20.000 m3 bagger in het bassin gestort. Na een zorgvuldig indroogproces hebben we dit jaar de bagger met behulp van onze rupskranen meerdere malen omgezet op rillen.

Naadloze terugkeer naar agrarisch gebruik

Door Luimstra is een 3D-model opgemaakt voor de rupskranen. In de 3D-modellen zijn de hoogtes en dieptes van het perceel inzichtelijk zodat er gewerkt kon worden met een gesloten grondbalans. Op deze manier wordt de laagdikte vooraf bepaald. Nadien is het perceel zorgvuldig voorbereid voor terugkeer naar agrarisch gebruik. Met expertise en aandacht hebben we de bovengrond over het perceel vlak geschoven en daarna alles weer ingezaaid. Zo kan de eigenaar van de grond het perceel weer ten volle benutten voor agrarische doeleinden.

Kies voor expertise en milieubewustzijn

Wij zijn trots om projecten te realiseren met aandacht voor het milieu en respect voor de natuur.

Wilt u meer weten over onze diensten op het gebied van landschapsontwikkeling, waterbeheer en natuurbehoud? Neem gerust contact met ons op!