Zuivelmest

Zuivelmest is een restproduct van melk en afkomstig van de melkfabriek. Onder de VZC (Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost) voorwaarden, kunnen wij deze zuivelmest vervoeren. Het is door de overheid opgelegd dat deze transporten worden geregistreerd, zodat er door de overheid ook kan worden gecontroleerd waar de meststoffen afkomstig zijn en wat de verdere bestemming is.

De bemestende waarden voor dit product per ton is ongeveer:

  • Fosfaat: 8,00 kg/ton
  • Stikstof: 1,97 kg/ton

Hele jaar uitrijden

Een groot voordeel van zuivelmest is dat dit gedurende het gehele jaar mag worden uitgereden op het land. Zuivelmest is stikstofarm en niet belastend voor het milieu.

Meer informatie over zuivelmest is een artikel beschreven in het vakblad “Melk van het Noorden”.

Voor het aanvoeren van zuivelmest zijn grondmonsters en kadastrale gegevens van de percelen nodig. Hierbij een duidelijk overzicht van de benodigde gegevens:

  • Grondmonster (per vracht 1 grondmonster, ca 1 kg per stuk)
  • Kadastrale gegevens: per 35 m3 ca. 3 hectare
  • Kadastrale gemeente
  • Kadastraal sectienummer
  • Oppervlakte per sectienummer
  • Gewas (Gras / Bouw)

Voor deskundig advies staat ons team voor u klaar.