In opdracht van Wetterskip Fryslân zijn wij begonnen met het baggeren van ongeveer 70 kilometer sloten in de omgeving van Gorredijk, Bakkeveen, Oosterwolde en Appelscha. De verwachting is dat hierbij ongeveer 105.000 bagger vrij komt. Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van fossielvrije brandstof.

Naast het baggeren bestaan de werkzaamheden o.a. ook uit het reinigen van duikers, verwijderen en aanbrengen van paalschotconstructies en diverse cultuurtechnische werkzaamheden.