Aanleg kavelpad

In opdracht van Melkveebedrijf Sikkema uit Harkema hebben we een kavelpad voor de koeien aangelegd. Dit kavelpad bestaat uit 34 betonplaten met een totale lengte van 102 meter. Na het uitzetten van het tracé en het maken van een GPS model voor de kraan, is het pad uitgegraven en later weer aangevuld met gestabiliseerd zand. Dit is geëgaliseerd door Rameau. Na het egaliseren zijn de betonplaten door middel van een rupskraan op vakkundige wijze uitgelegd.

De voordelen van een betonnen kavelpad zijn onder andere:

 • Koeien hoeven in de winter niet door de modder te lopen waardoor er minder klauwproblemen ontstaan
 • Koeien kunnen snel naar de wei maar ook weer snel terug naar de stal
 • Machines kunnen onder slechte weersomstandigheden beter in het land komen
 • Bescherming van de bodem
 • Beton is onderhoudsvriendelijk, vorm- en slijtvast
 • Beton is duurzaam
 • Heeft een goede landschappelijke inpassing

Egaliseren perceel

Daarnaast is er een perceel geëgaliseerd. We hebben de verschillende bewerkingen in deze volgorde uitgevoerd:

 • Frezen
 • Ploegen
 • Kilveren
 • Lostrekken
 • Aanbrengen kopakker buizen
 • Rotoreggen
 • Inzaaien met graszaad

Tevens hebben we een nieuwe dam aangelegd van 10 meter breed.