Baggeren ‘Fabryksfeart’ te Augustinusga

In opdracht van Gemeente Achtkarspelen hebben we de Fabryksfeart in Augustinusga opgeknapt. Naast het opsnoeien van de bomenrij is de eerste 250 meter vanaf It West gebaggerd. Hierbij is de bagger afgevoerd. Langs de Feartswâl is er nieuwe beschoeiing aangebracht. Er zijn ook enkele bomen terug geplant.

Het project is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen aanwonenden. Zij hebben een projectgroep ‘Fabryksfeart’ in het leven geroepen en samen met de gemeente de wensen uitgewerkt. Het resultaat is prachtig geworden en geheel naar wens. Ze kunnen weer van een fantastisch uitzicht genieten en ze hebben een goede doorgang naar het Prinses Margrietkanaal.
Voor ons was het ook een mooi project om uit te voeren, waar veel specialistische werkzaamheden uitgevoerd moesten worden.