Bemesten

Om grond en gewassen van nieuwe voedingsstoffen te kunnen voorzien wordt er mest uitgereden. Er zijn verschillende machines in ons machinepark waarmee het land optimaal bemest kan worden. Hiervoor zijn er onder andere twee zelfrijders van Vredo’s:

  • Inhoud van respectievelijk 19 m³ en 19,5 m³
  • 8,60 meter breed bemesten
  • Rijd in hondengang over het land voor minimale bodemdruk
  • Zeer geschikt voor bouwland met bouwlandbemester
  • GPS

Schaalvergroting in de landbouw vraagt om machines met een grotere capaciteit. Om de structuur van de grond en het bodemleven niet te overbelasten, is het belangrijk om de grenzen van capaciteit, gewicht en tankinhoud te respecteren. Voor een goede opbrengst én financiële resultaten is tenslotte een gezonde bodemstructuur nodig. Wanneer de bodemstructuur intact blijft, komt het rendement niet onder druk.

Precisiebemesten

Precisiebemesting is het optimaal bemesten van gewassen door op het juiste tijdstip de juiste hoeveelheid meststoffen voor het specifieke gewas beschikbaar te stellen. Met behulp van de nieuwste zelfrijder van Vredo -die voorzien is van GPS- kan er precies langs de randen van een perceel bemest worden en zorgt ervoor dat er geen overlap is van de bemeste gedeelten. Op basis van een taakkaart kan de machine precies zien waar en hoeveel mest er moet worden gegeven. Hierdoor wordt de mest beter benut.

Tevens is er de mogelijkheid om rijenbemesting bij maïsland toe te passen.

De regelgeving rondom stikstof- en fosfaatgebruiksnormen zijn strikt. Het is dus belangrijk dat de beschikbaar mineralen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Dankzij de speciale kwaliteiten van de zelfrijder van Vredo is precisiebemesting mogelijk.

Vaste mest

Vast mest wordt door de Bergmann breedstrooier uitgereden:

  • Strooibreedte 20 meter met kant strooier;
  • Inhoud 12 m³;
  • is voorzien van GPS;
  • Ook geschikt voor kalk en compost.

Kunstmest

Voor kunstmest, kali en groenbemester is er een kunstmeststrooier met weeginrichting. Ook kunstmest wordt met behulp van GPS verspreid, zodat er precies bemest kan worden.

Mestmixen

Wanneer mest in uw mestsilo en/of mestkelders moet worden gemixt, dan wordt de mestmixer aan de shovel of de kraan gezet.

Uitrijden mest 2023