In opdracht van Wetterskip Fryslan heeft Luimstra BV de werkzaamheden ten behoeve van het bestek ‘Ophogen lage kade traject Oude Vaart ten noorden van Stroobos’ uitgevoerd. Het totale tracé is bijna 3 km lang.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Leveren en verwerken grond t.b.v. kade
  • Aanleggen rijdammen
  • Plaatsen inlaat
  • Aanleggen dubbele drainage
  • Egaliseren en inzaaien werkstroken
  • Plaatsen diverse hekwerken op kade