Mestverwerking

Elk jaar berekent u hoeveel dierlijke mest, stikstof en fosfaat u mag gebruiken. Produceren uw dieren meer fosfaat? Dan heeft u een bedrijfsoverschot, en moet u een deel van de mest laten verwerken. Hiervoor sluit u contracten af. Soms kunt u vrijstelling krijgen van de verwerkingsplicht, of kunt u er een deel van afhalen.

Voor het afzetten van mest bieden we diverse mogelijkheden. Dit voor zowel het afzetten van mest (binnen NL), als voor het invullen van de verplichte mestverwerking.

Mestverwerkingsplicht

Wanneer u meer mest op uw bedrijf produceert dan dat u mag uitrijden bent u verplicht om het mestoverschot elders te laten verwerken.

Onder mestverwerking wordt verstaan:

 • Exporteren van dierlijke meststoffen.
 • Verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen.
 • Behandelen van dierlijke meststoffen tot mestkorrels of een mengsel ven gedroogd digestaat.

Berekening bedrijfsoverschot

Of u een bedrijfsoverschot heeft berekent u zo:
De verwachtte fosfaatproductie – De gebruiksruimte fosfaat op uw landbouwgrond – De gebruiksruimte fosfaat op uw natuurgrond

Hoe u de gebruiksruimte berekent leest u op Hoeveel fosfaat landbouwgrond en Hoeveel mest andere grond.

Ingeval u een overschot verwacht, dan zal u -afhankelijk van de regio waar uw bedrijf ligt- een deel van de mest moeten laten verwerken. Deze percentages worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Verwerkingspercentages mest 2020

Uitzonderingen

Er zijn een aantal situaties waarbij een gedeeltelijke of volledige vrijstelling mogelijk is. En een mestoverschot niet elders hoeft worden verwerkt.

 • Afvoeren van mest naar een biologisch bedrijf
 • Afvoeren van paarden- en pluimveemest voor champignonsubstraat
 • Afvoeren van mest naar een eigen grensperceel in Duitsland of België
 • Als de drempelwaarde -na het bepalen van uw verwerkingsplicht- 100 kilogram fosfaat of minder is
 • Afvoeren van totale mestoverschot naar één of meerdere landbouwbedrijven, Regionale Mestafzet Overeenkomst (RMO) – U vult op het VDM opmerkingscode 71 in
 • Afvoeren van strorijke mest

Voorwaarden RVO

Overeenkomsten

Verwacht u een bedrijfsoverschot en moet u een deel verplicht laten verwerken? Dit kan op drie mogelijke manieren:

 • Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) met opmerkingscode 61
 • Driepartijenovereenkomst mestverwerking (DPO)
 • Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Voor een passende oplossing kijken we graag met u mee!