In opdracht van het Wetterskip Fryslân hebben wij ruim 4,5 km kade opgehoogd en verbreed. Deze kade is gelegen langs de Altsjerksterfeart tussen Bartlehiem en Aldtsjerk. Wetterskip Fryslân heeft in dit gebied een hoogtetoets uitgevoerd en hieruit is gebleken dat de kade in dit gebied op een aantal punten te laag was.

Naast het aanvoeren van grond en het verhogen van de kade bestonden de werkzaamheden ook uit onder andere het aanbrengen van een Prolock damwand. Hiervoor kon onze nieuwe kraan, de Liebherr 920 compact goed ingezet worden. Een perfecte kraan voor werkzaamheden vanaf een ponton.

Natuurvriendelijke oever

Ook hebben wij een gedeelte van de kade hebben wij voorzien van een beschoeiing door middel van kokosrollen. Door het gebruik van natuurlijke en milieuvriendelijke materialen is deze beschoeiing een aantrekkelijke vestigingsplaats voor flora en fauna. Daarom worden de kokosrollen ook wel eens faunarollen genoemd.

In- en uitmeting

Doormiddel van GPS hebben wij het werkgebied vooraf aan de werkzaamheden en na afronding ingemeten. Van deze metingen hebben wij 3d modellen gemaakt waardoor perfect inzichtelijk is hoeveel grond aangevoerd is en waar deze grond is toegepast. Daarnaast kan Wetterskip Fryslân dit model voor toekomstige werkzaamheden gebruiken. Ook de kraanmachinist maakte gebruik van een 3d model om de kade profileren.

Opname transportroutes

Omdat wij het belangrijk vinden het werkgebied na onze werkzaamheden in dezelfde of betere staat achter te laten hebben wij alle aanvoer- en transportroutes minutieus in kaart gebracht. Dit  hebben wij vooraf en na het afronden van de werkzaamheden gedaan. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de wegen gedurende het project te monitoren en mocht dit nodig zijn maatregelen te treffen. In totaal ging dit om meer dan 10 km aan wegen.