Compost

Compost is een homogeen eindproduct van één of meer organische afvalstoffen die soms vermengd zijn met bodembestanddelen. In compost zitten geen dierlijke meststoffen. Wij willen u graag de voordelen van compost voorleggen:

 • Natuurlijke balans in de bodem
 • Geleidelijke afgifte van voedingsstoffen aan de grond
 • Voorkomt uitdroging van de bodem; waterhuishouding regelt zich op natuurlijke wijze
 • Activeert de microbiologische flora en fauna
 • Natuurlijk afweermechanisme tegen bodemziekten
 • Verbeterde bodemstructuur; goede verdeling water, lucht en grond
 • Er is minder (kunst)mest nodig

Compost mag het hele jaar uitgereden worden op landbouwgrond. Wanneer u compost op het land gebruikt, dan gelden hier regels voor. Compost wordt niet meegenomen in de gebruiksnorm voor dierlijke mest, maar wel voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid stikstof in compost telt voor 10% mee (werkingscoëfficiënt is 10%) en fosfaat voor 50%, met een bovengrens van 3,5 kilo fosfaat per 1000 kilo droge stof.

Meer informatie over compost is een artikel beschreven in het vakblad “Melk van het Noorden”.

Kalk

Kalk bevordert de biologische activiteit in de bodem. Organische stoffen worden afgebroken waarbij mineralen vrijkomen. Voor 90% wordt de opbrengst bepaald door de structuur, bemestingstoestand en pH-waarde. Door regelmatig kalk over het land uit te rijden creëert u optimale groeiomstandigheden voor de gewassen. Op deze manier is het mogelijk om maximale opbrengsten te behalen.

Maïs en goede grassen groeien het beste bij een pH-waarde rond de vijf à zes. De verzuring van maïsland is één ton kalk per jaar. In droge perioden zal de verzuring nog sneller gaan doordat een deel van de mest niet wordt opgenomen. Als de pH-waarde op peil is dan is de bodem beter bestand tegen droge perioden.

Een gezonde pH-waarde is:

 • Beter bodemleven, bodemstructuur en wortelontwikkeling
 • Meststoffen, stikstof en fosfaat worden beter benut
 • Weerbaar tegen droogte
 • Mineralen worden optimaal benut

Wanneer het nodig is rijden we met een breedstrooier kalk uit over het land. Hiervoor gebruiken we Ankal, vochtige kalk. De samenstelling van Ankal is: kalkmeststof koolzure magnesiakalk, calciumcarbonaat 50 zuurbindende waarde (ZBW) (Neutraliserende waarde), 9% vocht.