Prestatieladder CO2

Sinds mei 2016 zijn wij gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder en sinds 2022 zijn wij in het bezit van het certificaat niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder. We zijn actief bezig met de reductie van CO2 uitstoot door ons bedrijf. Hierbij stellen wij ambitieuze doelen en delen informatie met andere bedrijven in de sector.

De CO2-prestatieladder wordt gebruikt door bedrijven die hun CO2 voetafdruk willen verminderen. Er wordt hierbij doorlopend gezocht naar nieuwe mogelijkheden om niet alleen de eigen CO2 uitstoot terug te dringen, maar ook die van partners en leveranciers. Ook wordt het actief delen van verworven kennis over genomen maatregelen gestimuleerd. Meer informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website en onze bedrijfspagina.

Genomen CO2 maatregelen

Groene stroom en gas
We zijn begin 2016 overgestapt naar een groene stroom; Boerderijstroom. Deze groene stroom wordt voor 100% opgewekt doormiddel van Noord-Nederlandse wind en is voorzien van een certificaat. Ook ons gas is groen gas via Boerderijstroom.

Euro 6 vrachtwagens en Het Nieuwe Rijden
De afgelopen vijf jaar hebben we zes nieuwe Euro 6-vrachtwagens aangeschaft en zijn enkele verouderde vrachtwagens ingeruild. De nieuwe trucks voldoen aan de allerlaatste milieueisen en uitstootnormen. Alle chauffeurs van Luimstra volgen de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’, waarbij er veel aandacht is voor het besparen van brandstof tijdens het rijden.

Brandstofbesparende machines
We blijven investeren in nieuwe tractoren en grondverzetmachines, voorzien van de modernste brandstof besparende technieken. Waaronder T4i motoren, Start/Stop-systemen, GPS techniek en Tracking & Tracing.

Zonnepanelen, Ledverlichting en isolatie
In 2016 zijn er in totaal 163 zonnepanelen geïnstalleerd, is een groot deel van de verlichting vervangen door LED verlichting met bewegingssensoren en de werkplaatsen zijn volledig geïsoleerd.

Deelname initiatieven

Luimstra Loon- Grondverzet en Transportbedrijf neemt deel aan het initiatief van Brancheorganisatie CUMELA Nederland. CUMELA Nederland organiseert het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2‘. Dit initiatief is er vooral op gericht om de CO2-emissie in onze eigen sector te reduceren. Het initiatief past goed bij ons en biedt praktische handvaten om brandstof te besparen en de CO2 uitstoot te reduceren.

Reageren of ideeën uitwisselen
Heeft u vragen over ons CO2-reductie beleid, wilt u ideeën met ons uitwisselen of heeft u praktische tips voor ons? Neem dan contact met ons op.

Documenten

(Laatste update 29-01-2024)