Disclaimer Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.luimstra.nl.

Door deze website te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website Luimstra.nl

Informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zeer zorgvuldig zijn bij het samenstellen en onderhouden van deze website, gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen wij niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie derden

Wanneer er wordt gelinked naar websites van derden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Het intellectueel eigendom (waaronder alle teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s) berust bij Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf, haar opdrachtgevers of eventuele licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Wel mag u informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan is de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina te vinden. Wij behouden het recht de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder dit aan te kondigen.