Grasland verbeteren

Uw grasland, maar dan groener dan bij de buren. Eén van onze specialismen is graslandverbetering en egalisatie waarbij we standaard deze procedure volgen:

  • Spuiten
  • Frezen
  • Ploegen
  • Kilver/dozerbak  (voorzien van dubbele afschotlaser)
  • Rotoreggen en inzaaien.

Wanneer uw grasvegetatie niet optimaal is, dan kunnen we onze frees-, zaaicombinatie inzetten. Hierbij wordt er in één werkgang zowel gefreesd als ingezaaid, zodat we tijd- en kostenbesparend kunnen werken.

Doorzaaien

Is er winterschade? Veel open plekken? In het voorjaar is het belangrijk om het grasland te beoordelen. Tijdig doorzaaien geeft het grasland namelijk een flinke boost die leidt tot een grotere opbrengst en verhoging van de kwaliteit van de voederwaarde. Met een Amazone doorzaaimachine -voorzien van schijven- wordt het graszaad direct in de grond gezaaid, zodat de kieming en vestigingssucces vergroot wordt.

Graszaad en grasmengsels

De juiste keuze voor een graszaadsoort of grasmengsel hangt van een aantal factoren af:

  • Wilt u weiden/maaien/doorzaaien of een combinatie?
  • Hoe is de grondsoort? Droogtegevoelig of vochthoudend?
  • Wat is het doel? Meer eiwitopbrengst of hogere melkopbrengst per kg droge stof?

Voor ieder teeltdoel en bedrijfssituatie is passend en deskundig advies.