In opdracht van Wetterskip Fryslan zijn wij op dit moment bezig met het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de Slachtedyk in Ryptsjerk. Hierbij wordt de dijk opgehoogd en de vaart verbreed. Dit is bedoeld om in de toekomst wateroverlast te voorkomen en om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van het water verbeterd.

De natuurvriendelijke oever is voornamelijk bedoeld voor waterplanten. De golfslag wordt gebroken door een palenrij. Daarachter komt een ondiepe zone van 4,5 meter breed. Daar kunnen waterplanten groeien en vissen paaien.

Naast de milieuvriendelijke oever hebben wij ook een stalen damwand geplaatst. De grote uitdaging hierbij was dat deze damwand binnen 1,5 meter van de bestaande bebouwing geplaatst moest worden. Door middel van het continue meten van de trillingen en hierop te anticiperen is ervoor gezorgd dat er geen trillingsschade aan de gebouwen kon ontstaan.