Slootonderhoud

Het onderhouden van vijvers, sloten en vaarten is essentieel voor een goede aan- en afvoer van water. Het zogenaamde hekkelen -slootschonen- wordt daarom jaarlijks uitgevoerd.

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het op peil houden van de waterstanden in de sloten in Fryslân. Sloten met veel waterplanten of duikers die niet schoon zijn zorgen voor verstoppingen. Dit kan leiden tot wateroverlast of juist een watertekort. Ook wanneer het hard heeft geregend of een langere periode droog is, is een goede aan- en afvoer van water van belang.

Op maat

Voor het onderhoud van uw vijver, sloot of vaart bieden wij maatwerk aan. Machines die hiervoor ingezet worden zijn:

  • Tractor met hekkel apparaat
  • Mini-, midi- of grote rupskraan met maaikorf
  • Mobiele kraan (met verlenggiek)

Hierbij variëren de werkbreedtes van 2,5 meter tot 4 meter. De grote voordelen van het werken met verschillende werkbreedtes is dat deze op verschillende werkterreinen inzetbaar zijn. Van groot tot klein, diep of ondiep en nat tot droog.

Het afvoeren van de hekkelspecie wordt geregeld door tijdens het slootschonen dit direct op kiepers te laden. Eventueel kan dit ook later met de vrachtwagen en kraan worden gedaan.

Op plaatsen waar de machine niet kan komen wordt gewerkt met een handhekkel, zodat het onderhoud te allen tijde goed kan worden uitgevoerd.

Tijdens het slootonderhoud wordt er rekening gehouden met de wet Natuurbescherming. Onze medewerkers hebben de cursus wet Natuurbescherming gevolgd.