Bermonderhoud – klepelmaaien

Bermonderhoud is een belangrijk onderdeel van de groenvoorziening. Bermen hebben diverse functies, zoals plaatsingsruimte voor verkeersborden, bewegwijzering, kabels en leidingen. Ook geven ze de omgeving een natuurlijke uitstraling.

Het is van belang om bermen goed te onderhouden, omdat te hoog gras het zicht belemmert. Met name op plaatsen zoals kruispunten en rotondes kan dit voor problemen en gevaarlijke situaties zorgen. Door het gras kort te houden blijven reflectoren zichtbaar en is de overgang van zachte berm en verharde weg duidelijk.

Klepelmaaier

Voor het onderhoud van de berm worden verschillende machines ingezet. De klepelmaaier maait probleemloos hoog opgaand gras en heeft daarbij geen last van dikke takken, obstakels of afval. Met een afzuiginstallatie wordt het bermmaaisel direct opgeruimd.

Uiteraard garanderen we een vlotte en veilige uitvoering van de werkzaamheden, door de inzet van de nodige verkeersvoorzieningen.