Grondbank

Als Grondbank leveren we diverse soorten grond en is het mogelijk om grond te brengen of door ons te laten ophalen. Wij zijn BRL 9335 gecertificeerd en volledig thuis in grond. Grond van verschillende kwaliteit -bijvoorbeeld klasse achtergrond waarde (AW), wonen of industrie- kunnen wij innemen.

Op onze locatie

  • Innemen van grond;
  • Innemen van kleine partijen grond of partijen grond met spoed;
  • Innemen grond met puin;
  • Het innemen van bagger;
  • Op- en overslag (tijdelijk) van partijen zand en grond;
  • (Retour)levering van diverse producten.

Alle vrachten wegen we op onze eigen weegbrug. Wanneer we met vracht rijden, rijden we te allen tijde met de juiste papieren die volgens de wet- en regelgeving verplicht zijn.

Certificaat BRL9335