Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen/houden het water op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het ideale waterpeil is afhankelijk van de functie van het gebied; landbouw, natuur of stad.

Steeds vaker staan de Nederlandse dijken en polders onder (water)druk en is het beheer van het oppervlaktewater van groot belang. Met ons ervaren en deskundig team kunnen wij hier een gedegen bijdrage aan leveren. Naast passend advies, voeren wij de werkzaamheden uit voor het aanleggen van gemalen en stuwen die zorgen dat het waterpeil beheersbaar is.