Deel deze pagina

Schaatsbaan? Nee, dat was een 1 april grap. Wel is er afgelopen weken flink aan de weg getimmerd!

Uitbreiding depot bij Luimstra

Van circulariteit tot vitaliteit: wij timmeren aan de weg met nieuwe uitbreidingen! Zo hebben wij ons opslagdepot flink uitgebreid en 5000 m2 geasfalteerd met vloeistofdicht asfalt. Niet voor het sporten: daarvoor hebben nu onze Luimstra Gym. Waarvoor wel? Om nog duurzamer en meer circulair te kunnen werken!

Bij onze werken komt vaak grond, groenafval en puin vrij. Zowel onze opdrachtgevers als wij vinden het belangrijk om deze materialen zo duurzaam mogelijk weer in te zetten. Circulair omgaan met deze stromen is hierbij belangrijk. Zo wordt groenafval gecomposteerd, waardoor het als bodemverbeteraar ingezet kan worden. Van puin wordt menggranulaat gemaakt, wat kan worden gebruikt als funderingsmateriaal.

BRL 9335 gecertificeerd

Met de uitbreiding van ons depot hebben wij nóg meer mogelijkheid om de zojuist genoemde materialen op te slaan en te recyclen. Omdat het asfalt volledig vloeistofdicht is, kunnen wij grond tot en met klasse industrie innemen en opslaan. Ook mogen we composteren op het volledig vloeistofdichte asfalt. Omdat wij BRL 9335 gecertificeerd zijn, kunnen wij op de opslag grond ontvangen én samenvoegen. Voor de uitbreiding van het depot is een uitgebreid ecologisch plan opgesteld. Zo wordt de biodiversiteit vergroot en de leefomstandigheden van insecten verbeterd door het plaatsen van een bijenhotel en verschillende nestkasten.  Lees hier alles over onze grondbank.

Een korte video-impressie van deze werkzaamheden, bekijk je in deze korte drone video:

Luimstra Gym

Zoals al eerder aangegeven, vinden wij ook vitaliteit en bewegen belangrijk. Daarvoor hebben wij onze eigen Luimstra Gym opgericht. Onze medewerkers mogen hier onbeperkt gebruik van maken. Afvallen of begeleid worden door een personal coach: de mogelijkheden zijn er!

Foto’s