Deel deze pagina

Drijfmest uitrijden op grasland

Het mestseizoen gaat, als de weersomstandigheden het toelaten, bijna weer van start. Maar wanneer mag ook alweer welke mest uitgereden worden? In dit artikel zetten wij het even overzichtelijk op een rij.

Wanneer de mest uitgereden kan worden hangt af van de soort mest en de ondergrond. Hieronder een kort schema voor het uitrijden van drijfmest en vaste mest.

Uitrijperiode mest

Bron: rvo.nl

Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen:

Vaste mest verspreiden met Bergmann breedstrooier met GPS

Vaste mest verspreiden met Bergmann breedstrooier met GPS

 1. Vaste strorijke mest mag van 1 december 2021 tot en met 15 september 2022 uitgereden worden op klei- en veengrond;
 2. Er mag alleen drijfmest uitgereden worden vanaf 1 augustus tot en met 15 september als:
  – Er uiterlijk 15 september een groenbemester ingezaaid wordt die minstens 9 weken blijft staan;
  – Er uiterlijk 15 september winterkoolzaad gezaaid wordt voor zaadwinning in het volgende jaar;
  – Er in het aansluitende najaar bloembollen geplant worden.
 3. Wanneer er mais geteeld wordt op zand- of lössgrond dan mag er pas drijfmest uitgereden worden na 15 maart;
 4. Er mag het hele jaar direct vaste mest gebruikt worden voor het aanplanten van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

Wanneer mag er geen mest uitgereden worden?

 • Wanneer de bodem helemaal of voor een gedeelte bevroren is, of als er sneeuw op ligt;
 • Als de bovenste laag van de bodem verzadigd is met water;
 • Als de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode van 1 september tot en met 31 januari;
 • Wanneer de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en deze niet beteeld is. Als deze grond aangetast is door geulenerosie mag er ook bij beteelde grond geen dierlijke mest uitgereden worden. Er zijn hierop enkele uitzonderingen;
 • Bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer

Via de site van het RVO is het mogelijk om hiervan een schema te downloaden.

Zuiveringsslib

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij dierlijke drijfmest. Er zijn nog wel wat extra uitzonderingen wanneer er niet uitgereden mag worden. Onderstaande een overzicht;

 • Op weilanden tijdens de beweidingsperiode;
 • Minder dan 3 weken voor de oogst op grond voor teelt van voedergewassen;
 • Tijdens de groeiperiode van groenten en fruit op grond voor groente- of fruitaanplant. Bij fruitbomen mag dit wel;
 • Als groenten of vruchten in direct contact staan met de bodem en rauw worden gegeten, dan minder dan 10 maanden voor en tijdens de oogst ook niet;

Stikstofarm zuiveringsslib

Wanneer er minder dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof in de zuiveringsslib zit dan  is dit stikstofarm zuiveringsslib. Dit mag altijd uitgereden worden als:

 • Het niet gemengd is;
 • Dit op de dag van levering gebeurd;
 • Het door maximaal 1 vervoerder of producent aangevoerd wordt.

Wanneer mag ik compost uitrijden?

Aanvoer compost door LuimstraCompost mag bijna altijd uitgereden worden. Dit wordt dan gelijkmatig over het perceel verdeeld. Dit hoeft niet emmissiearm. Ook hier zijn er situaties waarin de compost niet uitgereden mag worden. Deze situaties zijn hetzelfde als de uitzonderingen van vloeibare en vaste mest. Natuurlijk hebben wij de mogelijkheid om compost voor u aan te voeren.

 

 

Heeft u vragen over het aanvoeren van mest of het uitrijden van mest? Neem dan contact met ons op.