Deel deze pagina

Vrijgekomen giftige mais gassen na inkuilen mais

De eerste berichten van vrijgekomen giftige gassen bij ingekuilde mais zijn bij ons binnen gekomen. Door de droogte van de afgelopen maanden zijn we eerder begonnen aan de maisoogst. De mais bevat nu meer stikstof dan gewoonlijk. Dit komt omdat enkele planten groener zijn en er minder maiskolven aan de plant zitten. Bij het inkuilen van de mais komt er altijd kooldioxide vrij maar door de extra stikstof komen er nu ook nitreuze gassen vrij. Deze gassen zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier.

Hoe herken je mais gassen:

De mais gassen zijn te herkennen aan een rood-bruine kleur. De vorming van gas neemt toe tot de 4e of 5e dag na inkuilen en daarna neemt de concentratie weer af. Na 14 dagen zijn de nitreuze gassen meestal verdwenen. Ingekuilde mais met gasvorming is nog goed te gebruiken als veevoer.

Wat kun je doen bij het vrijkomen van mais gassen:

  • Kom in de eerste 2 weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil
  • Zet dus ook geen kalverboxen in de buurt van de kuil
  • Zet de kuil eventueel af met lint
  • Als het folie opbolt, open het dan niet zelf om de kuil te ontluchten. Dit is echt levensgevaarlijk!
  • Bel bij opbolling de brandweer om de gassen te laten ontsnappen
  • Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen.
  • Ben je toch in aanraking gekomen met dit gas neem dan contact op met uw huisarts
  • Neem contact op met een dierenarts wanneer de dieren in aanraking zijn geweest met de maisgassen
  • Als er zichtbaar gassen vrijkomen uit de kuil en de kuil vlakbij een woning, stal op de openbare weg ligt, bestaat er gevaar dat mens en dier de gassen kunnen inademen. Bel dan de brandweer via 112.

Kortom de gassen uit mais is een serieus gevaar!