Deel deze pagina

Wanneer moet ik mijn maispercelen melden?

Als je dit jaar mais gaat verbouwen op zand- of lössgrond dan moet je dit tussen 1 januari en 15 februari melden bij het RVO.

Voorwaarden voor het verbouwen van mais op zand- of lössgrond:

– Meldt uiterlijk 15 februari aan op welke percelen je dit jaar mais gaat telen. Zowel het bouwland als het grasland moet aangemeld worden.
– Een perceel niet gemeld? Helaas, dan kun je daar dit jaar geen mais op telen.
– Op de percelen die aangemeld zijn om mais op te telen mag vanaf 16 februari tot en met 14 maart geen drijfmest of vloeibare zuiveringsslib uitgereden worden.

Hoe meldt ik mijn maispercelen aan?

Dat kan via de website van het RVO. Op deze pagina staat ook uitgelegd hoe je in kunt loggen en het melden in zijn werk gaat.
Wanneer je na het melden van de percelen nog wat wil veranderen of toch geen mais wil telen op de gemelde percelen dan kun je dit tot en met 15 januari wijzigen.

Toch geen mais telen?

Het is niet verplicht om mais te telen op de percelen die je gemeld hebt. Maar als je het perceel niet intrekt dan blijft daarvoor wel de kortere uitrijperiode gelden.

Uitzonderingen voor biologische productiemethode

Teel je mais met de biologische productiemethoden en heb je daarvoor een certificaat van Skal? Dan hoef je de maispercelen niet te melden en ook de kortere uitrijperiode voor mest is dan niet van toepassing. Dit geld ook als je suikermais onder folie teelt.