• luchtfoto
 • Mais oogst
 • walking floor laden met kuil
 • sloop werkzaamheden
 • zodenbemesters met vrachtwagens

  Wijzigingen mestbeleid 2015

   Er zijn een aantal wijzigingen in het mestbeleid doorgevoerd. De wijzigingen gelden voor de gebruiksnormen, de gebruiksvoorschriften en het stelsel van verplichte mestverwerking.

  De percentages m.b.t. de verplichte mestverwerking zijn voor 2015 als volgt:

    Overig Oost Zuid
  2015 10% 30% 50%

  Voor meer informatie m.b.t. de verplichte mestverwerking verwijzen wij u naar een andere pagina op onze site: mestverwerking.

  Overige wijzigingen mestbeleid vanaf 2015:

  De fosfaatgebruiksnormen voor 2015 zijn gewijzigd. In onderstaande tabel is weergegeven wat de wijzigingen voor 2015-2017 zijn t.o.v. 2014.

  Gebruiksnorm fosfaat in kilogrammen per hectare:

  Grasland      
  Pal-waarde Categorie 2014 2015-2017
  < 27 laag 100 100
  27-50 neutraal 95 90
  > 50 hoog 85 80
         
  Bouwland      
  Pw-waarde Categorie 2014 2015-2017
  < 36 laag 80 75
  36-55 neutraal 65 60
  > 55 hoog 55 50

   

  Er zijn nieuwe forfaitaire normen vastgesteld voor dierlijke mest (o.a. voor code 14 - rundveedrijfmest). U vindt de tabel hiernaast. 

  Graslandvernieuwing bij schade:

  Heeft u schade aan de graszode door droogte, of vraat door emelten of engerlingen en wilt u dit herstellen? Voor het vernietigen van een perceel of een perceelsgedeelte grasland op zandgrond kunt u zich aanmelden voor de vrijstelling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden:

  • De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door droogte of door vraat van emelten of engerlingen.
  • De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting tenminste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
  • De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt tenminste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
  • Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de onder 1 tot en met 3 genoemde voorwaard
  • U meldt zich aan bij rvo.nl tenminste zeven werkdagen voordat u het grasland gaat vernietigen. Doe dit uiterlijk op 31 augustus van dit jaar én nadat het rapport van een geregistreerd schade-expert gereed is.

  Herinzaai

  Ook moet u binnen zeven werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen gras herinzaaien. U kunt tot uiterlijk op 15 september van het betreffende jaar gras herinzaaien.

  Melden

  Voldoet u aan alle voorwaarden? Via RVO meldt u zich aan. Het vernietigen van de graszode is dan toegestaan tot uiterlijk 7 werkdagen na 31 augustus van het betreffende jaar.

   

  Voor de laatste wijzigingen kunt u terecht op de site van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

   

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen