• luchtfoto
 • Mais oogst
 • walking floor laden met kuil
 • sloop werkzaamheden
 • zodenbemesters met vrachtwagens

  Uitrijdperioden 2015

  Gebruik en uitrijden meststoffen 2015

  U mag meststoffen alleen onder bepaalde voorwaarden gebruiken en uitrijden.

  Drijfmest  op grasland:

  Op alle grondsoorten mag u vanaf 16 februari 2015 beginnen met uitrijden tot 1 september 2015.

  Drijfmest  op bouwland:

  • Op alle grondsoorten mag u vanaf 1 februari 2015 tot 1 augustus 2015 uitrijden.

  Uitzondering: teelt u uiterlijk 31 augustus 2015 een groenbemester of plant u bloembollen in het aansluitende najaar? Dan mag u uitrijden tot 1 september 2015.

  Vaste mest op grasland:

  • Op zand en Lössgrond mag u vanaf 1 Februari tot 1 September uitrijden
  • Op Klei en veengrond van 1 februari tot 16 September uitrijden

  Vaste mest op bouwland:

  • Op zand en Lössgrond mag u vanaf 1 Februari tot 1 September uitrijden
  • Op Klei en veengrond mag het gehele jaar uitgereden worden

  Uitzonderingen:

  U mag niet uitrijden op besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond. Voor meer informatie kunt u terecht op de site Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Vloeibare zuiveringsslib wat door Luimstra wordt aangeboden is stikstofarm. Dit mag onder de volgende voorwaarden het gehele jaar emissie arm uitgereden worden:

  • rechtstreeks door de producent of door tussenkomst van hooguit één vervoerder aan de gebruiker is afgeleverd
  • wordt gebruikt op de dag dat het aan de gebruiker is afgeleverd
  • niet is gemengd

  Voor meer  informatie over de vloeibare zuiveringsslib kunt u terecht op de pagina zuivelmest.