• mestdistributie
 • containertransport met aanhanger
 • Containerauto kuilbalen transport
 • Walking Floor transport
 • Bentoniet transport

  Mest transport

  Als intermediair bemiddelen wij in de aan- en afvoer van vaste- en vloeibare meststoffen op verantwoorde wijze. Daarnaast  spelen wij een rol bij het transporteren en aanwenden van de meststoffen.

  Wij denken graag met u mee om een passende oplossing te zoeken voor het transport van uw meststoffen. U kunt hierbij denken aan:

  • Wegen en bemonsteren
  • Boer-boer transport
  • Eigen vervoer
  • Transport naar beheersterrein
  • Overpompen

   Omdat wij zelf ook de meststoffen kunnen aanwenden (op verschillende manieren, zie bemesten) kunt u bij ons terecht voor een full-service concept. Wij kunnen op deze manier een efficiente planning maken wat weer kostenbesparend werkt.

  Onze tankopleggers zijn voorzien van grote capaciteit verdringer pompen, geijkt weegsysteem, fraudebestendig monsterapparatuur en een AGR/GPS systeem. Wij voldoen hierbij aan de huidige wet- en regelgeving.

   Om een nauwkeurig en snel inzicht te krijgen in de vervoerde meststoffen werken wij met een speciaal softwareprogramma voor planning en verwerking van de mestbonnen. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Snelle verwerking mestbonnen waardoor de monsters  vlot naar het laboratorium kunnen worden verzonden
  • Op elk moment een duidelijk overzicht van de geleverde en opgehaalde mest met bijbehorende analyses (per klant)
  • De hoeveelheden met bijbehorende analyses in opslagen
  • Door welke voertuigen, chauffeur, tijdstip de meststoffen verreden zijn/worden.
  • Na analyse worden de resulaten van de monsters (fosfaat, stikstof en Kali) direct digitaal doorgezonden naar RVO.