• Compost bult
 • compost opdraaien
 • kalk

  Zuivelmest

  AANGEBODEN ZUIVELMEST TEGEN EEN ZEER AANTREKKELIJKE VERGOEDING

  Zuivelmest is een restproduct van melk afkomstig van het melkfabriek. Dit product valt onder VZC (zuiveringsslib en compost).  


  De bemestende waarden van maart 2019 voor dit product per ton zijn:          
                    Fosfaat: 7,44 kg/ton
                    Stikstof: 1,97 kg/ton

  Omdat zuivelmest stikstofarm is mag dit het gehele jaar uitgereden worden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RVO. 

  Voordat u zuivelmest mag aanvoeren, zijn grondmonsters en kadastrale gegevens van de percelen nodig. Een overzicht van de benodigde gegevens is hieronder weergegeven:

  • Grondmonster (per vracht 1 grondmonster, ca 1 kg per stuk)
  • Kadastrale gegevens: per 35 m3 ca. 3 hectare
  • Kadastrale gemeente
  • Kadastraal sectienummer
  • Oppervlakte per sectienummer
  • Gewas (Gras / Bouw)


  Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.