• Compost bult
 • compost opdraaien
 • kalk

  Compost en Kalk

  Compost

  De voordelen van compost zijn:

  • er is minder (kunst)mest nodig;
  • de waterhuishouding van de bodem wordt op een natuurlijke manier geregeld;
  • er hoeft minder gesproeid  te worden en dit leidt tot een grote besparing van water;
  • compost zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem;
  • in grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn met compost, worden bodemziektes onderdrukt;
  • de structuur van de grond verbetert en zorgt voor een goede verdeling van water-, lucht- en gronddeeltjes. Een goede bodemstructuur bevordert weer de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten;
  • het is een echt kringloopproduct: organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem.

  Compost mag het hele jaar uitgereden worden op landbouwgrond.

  Gebruikt u compost op landbouwgrond, dan heeft u te maken met het stelsel van gebruiksnormen. U mag een onbeperkte hoeveelheid compost gebruiken, zolang uw gebruik past binnen dit stelsel. Compost telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest, maar wel voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. Daarbij telt de hoeveelheid stikstof in compost voor 10% mee (de werkingscoëfficiënt is 10%) en fosfaat voor 50%, met een bovengrens van 3,5 kilo fosfaat per 1000 kilo droge stof.

  Kalk

  Door regelmatig uw percelen te bekalken zorgt u voor optimale groeiomstandigheden voor uw gewassen. Alleen dan is het mogelijk om maximale opbrengsten te behalen.

  De structuur, bemestingstoestand en de pH bepalen voor 90% uw (mais)opbrengst.

  Een goede pH zorgt voor:

  • Beter bodemleven en een goede bodemstructuur.
  • Hogere beschikbaarheid van fosfaat.
  • Betere wortelontwikkeling.
  • Hogere stikstofbenutting.
  • Betere benutting van meststoffen.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de download: Informatie over kalk.

  Met onze breedstrooier kunnen wij de kalk voor u over het land verspreiden. Wij hebben Ankal het gehele jaar op voorraad.

  Neem voor meer informatie contact op