• bemesten
 • Krone triplemaaier
 • kilveren
 • gewasbescherming
 • inzaaien maisland
 • Persen met New Holland pers

  Maisverbouw

  “Een goede voorbereiding is het halve werk” !

  Om de maximale opbrengst en optimale kwaliteit van het maisgewas te behalen is een goede voorbereiding van essentieel belang.

  Aan het begin van het maisseizoen is het belangrijk om uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Is er nog structuurschade van het vorige oogstseizoen wat opgelost moet worden ?
  • Heeft u de mest goed gemixt ?
  • Weet u wat de nutriëntensamenstelling van uw mest is ?
  • Heeft u de pH van de grond op orde ?
  • Heeft u de juiste rassenkeuze gemaakt ?

  Structuurschade van voorgaande oogstseizoenen kunt u herstellen door het een aantal keren los te trekken met bijvoorbeeld een cultivator of woelpoot. Wij kunnen deze bewerking voor uw uitvoeren of u kunt bij ons terecht voor het huren van een cultivator of woelpoot.

  Bemesting:

  Door de mest goed te mixen voordat u het aanbrengt op het maisland zorgt u ervoor dat het land optimaal bemest wordt. De nutriënten in de mest zijn zeer belangrijk. Het is dan ook goed te weten wat de samenstelling van uw mest is. U kunt een monster van uw mest bij ons inleveren, zodat wij deze kunnen laten onderzoeken. Daarna kunnen we samen met u vaststellen wat voor bemesting er nodig is. Eventueel is er een aanvulling van Kalium nodig. Dit geldt ook voor de pH waarde in de grond. Door een monster te laten maken van de pH waarde kunnen wij u een passend advies geven. Eventueel kunnen wij wanneer nodig kalk strooien, zodat de grond in optimale kwaliteit verkeerd voordat er maïs wordt gezaaid.

  Met onze Vredo Trac en bouwlandbemester kunnen wij de mest in 1 werkgang aanbrengen en onderwerken. Zie bemesten voor meer informatie.

  Na het bemesten kunnen wij de maispercelen ploegen met onze Vario ploeg. Als zaaibedbereider gebruiken wij een 6 meter getrokken steketee.

  Om een maximaal resultaat te behalen is een juiste rassenkeuze van groot belang. Wij willen u hier graag in adviseren om samen uw maisoogst tot een succes te maken !

  Inzaaien:

  De beste periode voor het zaaien is tussen 20 April en 10 Mei. Tevens wordt er rekening gehouden met:

  • Temperatuur van de grond
  • Diepte van zaaien
  • Afstand in de rij
  • Hoeveelheid korrels per ha

  We zaaien de mest met een Amazone precisiezaaimachine met 8 elementen. Door de weersomstandigheden wordt een seizoen vaak ingekort. Hierdoor zijn meerdere elementen van groot belang. De voordelen van meerdere elementen zijn:

  • minder vaak het land op en neer
  • grote fronttank dus kunnen we meer kunstmest meenemen 
  • optimale gewichtsverdeling

  Kortom door een goede samenwerking kunnen wij uw maïsverbouw tot een succes maken !

  Advies op maat of vrijblijvende offerte ?