• bemesten
 • Krone triplemaaier
 • kilveren
 • gewasbescherming
 • inzaaien maisland
 • Persen met New Holland pers

  Onkruidbestrijding

  Onkruidbestrijding snel rendabel !

  Onkruidbestrijding is een belangrijk instrument om uw voerefficiëntie te verhogen. Hogere voerprijzen maken het voor u nog belangrijker om uw eigen grond maximaal te benutten.

  Graspercelen:

  Wanneer het onkruid klein is en bestreden dient te worden, zal het gras snel de plaats van het onkruid opvullen. Is het onkruid heel groot, dan kan er een kale plek overblijven. De kans is groot dat zich hier weer nieuw onkruid vestigt. Daarom is het van belang tijdig uw onkruid te bestrijden.

  In grasland bestrijden wij o.a. het volgende onkruid:

  • Distels
  • Brandnetels
  • Haagwinde
  • Herderstasje
  • Jacobskruiskruid
  • Muur
  • Paardenbloem & boterbloem
  • Ridderzuring

  Wij kunnen bovenstaande onkruid bestrijden met o.a. bestrijdingsmiddelen zoals Primstar, Starana, MCPA en MCPP. Mocht u er niet zeker van zijn wat voor soort onkruid er in uw grasland groeit, dan komen wij vrijblijvend langs om u een advies te geven. Samen wordt er dan besproken welk bestrijdingsmiddel er toegepast dient te worden.

  Maïs percelen:

  Het beste moment van onkruidbestrijding in de maïs is na opkomst van het 2e à 3e blad stadium. Dit geeft de minste groeiremming en leidt weer tot een hogere opbrengst. Wij proberen om de onkruidbestrijding zo breed mogelijk te houden en spuiten daarom o.a. met de volgende bestrijdingsmiddelen:

  • Calaris
  • Frontier
  • Milagro
  • Kart

  Kart wordt gebruikt bij het bestrijden van haagwinde. Eventueel wordt het bestrijden met Kart na 2-3 weken nog een keer herhaald.

  Onze tractor met spuitinstallatie wordt tijdens het spuitseizoen van de maïs voorzien van cultuurbanden waardoor wij uw percelen optimaal kunnen spuiten. Onze Hardi spuitmachine heeft een sproeibreedte van 14 meter.

  Veiligheid en milieu staan bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat er op de juiste manier met verpakkingsmateriaal van de bestrijdingsmiddelen wordt omgegaan. Tevens gebruiken onze medewerkers speciale persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het spuitproces.

  Ook hier geldt: heeft u vragen of wilt u perceelsgericht advies dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Neem voor meer informatie contact op