• klepelmaaier met zuigwagen
 • Klepelmaaien
 • maaiboot
 • Bosmaaien
 • Bomen knippen

  Bermonderhoud & klepelmaaien

  Bermonderhoud is een belangrijk onderdeel van de groenvoorziening. Bermen hebben diverse functies zoals bijvoorbeeld plaatsingsruimte voor verkeersborden, bewegwijzering, kabels en leiding. Maar natuurlijk geven ze de omgeving ook een natuurlijke uitstraling.

  Het is zeer belangrijk dat bermen goed worden onderhouden. Vooral op plaatsen zoals kruispunten en rotondes omdat te hoog gras het uitzicht kan belemmeren. Tevens is het belangrijk dat het gras kort blijft zodat de reflectoren zichtbaar blijven en andere weggebruikers goed zien waar de berm begint en de verharding dus ophoudt.

  Voor het bermonderhoud gebruiken we verschillende machines. Tevens kunnen we met onze afzuiginstallatie direct het bermmaaisel weer opruimen. Uiteraard garanderen we een vlotte en veilige uitvoering, onder meer via de inzet van onze verkeersvoorzieningen.